Coronavirus

På grunn av den pågåande smittesituasjonen rundt Coronaviruset så blir alle arrangement i Volda Frikyrkje avlyst frå og med torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars

Dette er i samsvar med anbefalingane frå Frikyrkja sentralt samt kommunale og nasjonale retningslinjer. Meir informasjon vil kome etter kvart. Alle tilsette vil vere på jobb og desse kan ein nå på mobil, e post eller på Facebook.

Sjå elles informasjon på Volda kommune si heimeside

Ta godt vare på kvarandre i desse litt underlege tider.

Eldsterådet