Velkommen til kurs i sjelesorg og forbønn

Velkommen til kurs i sjelesorg og forbønn

Damer i Byen Volda arrangerer kurs i Sann gjenopprettelse torsdag 12.sept-søndag 15. september på bønnehuset i Volda. Kurshaldar er Kathe-Anbjørg Kristoffersen.

 

Vi trur det er eit behov for sjelesorg, indre legedom og forbøn blandt medlemmene i forsamlingane våre. Og vi meiner at det trengs opplæring i dette. Difor inviterer vi både menn og damer i alle forsamlingar til kurs. Det hadde vore fint om de kunne opplyse om dette kurset i forsamlingane, og gjerne utfordre dei som kanskje har hjarte for dette med indre legedom.
 
Kathe-Annbjørg har sjølv gått ein veg på dette området. Ho vaks opp som barneheimsbarn, og har i vaksen alder gått gjennom ein legedomsprosess.
 
Meir informasjon om opplegg og foredragsholder på 
http://www.levendevann.no/
 
 
Påmelding til 
Ragnhild Nes Humberset innan torsdag 5. september ( 95756629) 
 
Relaterte dokumenter