Generasjonsgudstenesta - MØTEPLASS

Generasjonsgudstenesta - MØTEPLASS

Gudstjeneste for alle generasjoner og for alle sanser.

«Ein MØTEPLASS er eit punkt på vegen der vi møtast i forbifarten,
men det er og ein samlingsstad.
Generasjonsgudstenesta MØTEPLASS skal vere ein plass for alle, gamal eller ung, og uansett kva livssituasjon du er i. Vi møtes for å ære Gud, og for å få påfyll og mot til å møte livets små og store utfordringar. 
Kristus er hovudet og saman er vi hans kropp, hans kyrkje på jord.»

Det er ikkje søndagsskule, tårnagentar eller tweens når det er MØTEPLASS.

Datoer for MØTEPLASS hausten 2018:

26.08.

30.09.

28.10.

25.11.