Generasjonsgudstenesta - MØTEPLASS

Generasjonsgudstenesta - MØTEPLASS

Gudstjeneste for alle generasjoner og for alle sanser.

«Ein MØTEPLASS er eit punkt på vegen der vi møtast i forbifarten,
men det er og ein samlingsstad.
Generasjonsgudstenesta MØTEPLASS skal vere ein plass for alle, gamal eller ung, og uansett kva livssituasjon du er i. Vi møtes for å ære Gud, og for å få påfyll og mot til å møte livets små og store utfordringar. 
Kristus er hovudet og saman er vi hans kropp, hans kyrkje på jord.»

Det er ikkje søndagsskule, tårnagentar eller tweens når det er MØTEPLASS.