Velkommen til Søndagsskule, Tårnagentar og Tweens i Volda Frikyrkje

Velkommen til Søndagsskule, Tårnagentar og Tweens i Volda Frikyrkje

Vi har egne samlingar for barn og unge når det er vanlege gudstenester.

Søndagsskulen 0-6år

Tårnagentar 1.-4.klasse

Tweens 5.klasse +

Iderttsøndagsskule 

 

Søndagsskulen og Tårnagentar brukar Søndagsskulen Norge sitt undervisningsmateriell SPRELL LEVANDE