Velkommen til Bønnemøte

Plutselig er sommaren snart over, og eit nytt haustsemester ligg foran oss. Vi ynskjer å starte også dette semesteret med bønn og inviterer alle til bønnemøte tirsdag - fredag denne veka, kl 21 - 22 i kyrkjesalen. Sølve leier alle møta. Velkommen til bønn og til stillheit. Om ein har ei tekst, ei oppleving eller eit ord frå Gud som ein har lyst å dele, om det er noko ein vil be om eller takke for, om ein vil be om forbønn, eller berre vil vere tilstade…...så er ein hjertelig velkommen tll det. Resten av hausten blir det bønnemøte kvar torsdag på same tidspunkt.