Jonsokfeiring

Velkommen til Jonsokfeiring i Austefjorden 23. juni, på same staden som for 3 år sidan. Bål - grilling - lotteri - leikar. Det kjem meir informasjon om tidspunkt o.l. seinare. Arr: Gutteklubben Fri