Velkommen til årsmøte 15. februar kl 19.00

Vanlige årsmøtesaker - godkjenning av rekneskap og årsmeldingar. Tilbakeblikk og framblikk ved pastor Sølve Det vil bli servert enkel kveldsmat Hjertelig velkomne