Velkommen til bønnemøte

På torsdagar mellom kl 21 og 22 er alle velkomne til bønnemøte i kyrkjesalen. Til bønn og til stillheit - eller berre å vere tilstade. Om ein har ei tekst, ei oppleving eller eit ord frå Gud som ein har lyst å dele, ulike bønne- og takkeemne, eller om ein vil be om forbønn, så er ein hjertelig velkommen til det. Hans Ottar, Kjell, Sigrun, Sverre og Sølve vil bytte på å leie møta.