Fellesmøteveke

Fellesmøteveke

I veke 3 er det fellesmøte på Uppheim frå torsdag til søndag. Det er Bjørn Inge Ardal og Karl Johan Kjøde, frå NKSS Laget, som skal undervise, under temaet: "Er Jesus relevant i 2018?" For oss som kristne er svaret på dette opplagt. Men trur vi at Jesus er relevant ikkje berre for oss, men også for "verden" i 2018? Det er kanskje ikkje like lett å virkelig tru det... Vel møtt til spennande møte! Dette er ei god anledning til å samlast som kristenfolk i Volda, for å søke Gud i bøn og tilbeding og finne inspirasjon for trua og livet!