Samrådingsmøte for musikk og gudstenesteliv
15.nov kl 19.30-22.00

Samrådingsmøte for musikk og gudstenesteliv

Forsangere, musikere, medlemmer i gudstjenesteteam og alle andre som har en mening om eller interesse for sang- og musikkarbeidet i Volda Frikirke er herved invitert til en inspirasjons- og informasjonssamling i Frikirka onsdag 15. november kl 19.30. Vi vil også særlig ønske velkommen til deg som så langt ikke har deltatt aktivt som forsanger eller musiker men som vurderer om dette kan være noe for deg.

Eldsterådet er glade og takknemlige for den flotte forsanger- og musikertjenesten vi allerede har i menigheten, med både pianist og forsangere på så godt som alle gudstjenester. Men vi ser like fullt en videre fornyelse av sang og musikklivet som en nøkkelfaktor til ytterligere vekst, glede og velsignelse i menigheten.

Hensikten med samlingen først og fremst å samles for å snakkes om menighetens sang- og musikkarbeid, med særlig fokus på gudstjenestene. Vi skal videre legge planer for hvordan vi best kan legge til rette for et rikt sang- og musikkliv i menigheten og hvordan de forskjellige teamene (gudstjeneste, musikere, forsangere) kan arbeide best mulig sammen.

Vi vil også hjelpe gruppene igang med å bruke "plattform og plan". Det kan være en god hjelp til å samarbeide mer planmessig og målretta på sitt tjenesteområde.

Vi håper de fleste har anledning til å komme!