Laurdag 7.oktober

Frikyrkjetreff i Ørsta Frikyrkje

Felles samling for Frikyrkjene på Sunnmøre, med besøk av tidlegare synodeformann Arnfinn Løyning.

Klokka 11.30 Velkomen

Kaffi og kaker

Klokka 12.00

Tema: ”For inkje har de fått det, for inkje skal de gi det!” ved Arnfinn Løyning

Ålesund Frikirkes Mannskor

Gåve til arbeidet

Klokka 13.30 Middag

Klokka 15.00 ”Frå minneboka, ei salig blanding” ved Arnfinn Løyning

Ålesund frikirkes mannskor

Irene Åbrekk Kalvatn

Kjersti Gulli Petersen

Gro Løyning

 

Pris middag kr 100

Påmelding middag innen laurdag den 30. september til e-post: steinarnossen@gmail.com eller telefon nr 924 80 593