Bønnemøte hausten 2017

Frå og med i haust har vi flytta bønnemøte frå søndag kveld til rett etter gudstenestane. Nokre minutt etter at gudstenesta er slutt, er dei som ynskjer det velkomne til bøn, stillheit og forbønn bakerst i kyrkjesalen. Vi legg opp til ca 30 minutt, men ein kan sjølvsagt vere der både kortare og lengre. Om nokon ynskjer å dele noko er ein hjertelig velkomne til det.