Vi får besøk av Impuls Trondheim 1.-3.mars...Gled dykk!!

Vi får besøk av Impuls Trondheim 1.-3.mars...Gled dykk!!

Vi får besøk av Impulsteamet fra Trondheim. Dei vil vere sammen med oss heile helga og gi oss input og inspirasjon.

Fredag
19-21 Fredagsklubb 10-14år
Laurdag
10.00 Bandkurs, nybegynner v/Impuls. Påmelding.
12.00 Bandkurs, viderekomen v/Impuls. Påmelding.
16.00 Inspirasjonssamling for Gudstenesteteam.
18.00 Open Kafe. Div. aktivitetar.
20.00 Lovsangsfest v/Impuls
Afterpraise!
Søndag
11.00 Gudsteneste (Impuls deltek)
13.00 Møte om forsongarteneste
Påmelding til bandkurs: Sølve Hatlen 41923251

"Impuls er en ungdomskonferanse som startet i Stavanger i 1999, og som siden har inspirert ungdom og ungdomsledere i hele Norge gjennom konferanser, arrangementer og lovsangskvelder. Visjonen er å oppmunte og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og til å være kirka. Impuls har to team, et i Trondheim og et i Stavanger, som reiser rundt for å inspirere og utruste ungdom og ungdomsledere. For mer info, se
http://www.impulsweb.no/