Tweens 13. og 20. januar 2013

Vennskap. Hva er en god venn?? Hvordan er vi en god venn?? Kan vi være venner med alle?

36 «Meister, kva bod er det største i lova?» 37 Han svara: «‘ Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av alt ditt vit. 38 Dette er det største og første bodet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elska nesten din som deg sjølv. 40 På desse to boda kviler heile lova og profetane.»

Matt.22,36-40 (Det nye Testamentet, Matteus evangelium Kapitell22 vers36-40)

 

12 Alt de vil at andre skal gjera mot dykk, skal de òg gjera mot dei. For det er dette lova og profetane seier.

Matt.7,12 (Det nye testamentet, Matteus evangelium Kapitell7 Vers12)