VIL DU VERE KONFIRMANT I VOLDA FRIKYRKJE?

VIL DU VERE KONFIRMANT I VOLDA FRIKYRKJE?

Dei som ynskjer kan konfirmerast i Frikyrkja det året dei fyller 15. Det er ikkje krav om medlemskap eller dåp.

Konfirmasjonstida tek til med presentasjonsgudsteneste i august/september
og avsluttas med konfirmasjonsgudsteneste i mai.

Konfirmasjonstida vil vi bruke til å verte betre kjend med Gud, kyrkja, kvarandre og oss sjølve. 

I tillegg kjem vi til å ha fleire treffpunkt med konfirmantar frå dei andre frikyrkjene på Sunnmøre.

Vi ynskjer konfirmantane velkomen til Volda Frikyrkje sitt ungdomstilbod UIF (Ung i Frikyrkja).  facebook: Ung i Frikyrkja 

Ynskjer du å vite meir om Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje eller Volda Frikyrkje?

Besøk Frikyrkja på nett: frikirken.no

Kom gjerne innom kyrkja når vi har gudsteneste eller anna arrangement, eller ta kontakt med Pastor Sølve Hatlen 41923251.

Pris for konfirmasjonsopplegget i Volda Frikyrkje: kr.1500,-

Påmelding til konfirmasjonstida i Volda Frikyrkje sendes på epost til:

voldafrikyrkje@gmail.com

Vi må vite fullt namn, fødselsdato, telefonnummer, epost og adresse.

Namn, telefon og epost til føresette.

Gi oss gjerne informasjon om det trengs spesiell tilrettelegging for eksempel i forhold til mat.

 

VIL DU VERE KONFIRMANT I VOLDA FRIKYRKJE?