STØYPERIET VOLDA

STØYPERIET VOLDA

STØYPERIET Volda er ein nyoppstarta møteplass for unge vaksne og studentar i regi av Volda Frikyrkje.
Gudstenestene vil vere retta mot aldersgruppa 20-35 år.
Vi ønskjer å vere ein fellesskap der du kan kome akkurat som du er.
Velkomen!

Du finn meir info på:

Facebook: Støperiet Volda

Instagram: Støperiet Volda