Påfyll - temakveld: engasjert trusliv

Påfyll - temakveld: engasjert trusliv

Eit engasjert kristent trusliv kan ha ulike uttrykk og vektlegging. Både tradisjon og fornyings-strømningar er med på å forme dette, i tillegg til personlige preferansar. Denne kvelden blir det trekt fram fire disipliner innanfor kristent trusuttrykk og engasjement som blir satt under lupa og satt litt i perspektiv av kvarandre. Dei fire disiplinene er; teologisk dogmatikk, karismatikk, diakoni og kristen mystikk. Kvelden innbyr til refleksjoner rundt kva dei ulike disiplinene har å tilby og kva reindyrking av enkeltdisiplinar kan lede til. Sølve Hatlen underviser, og det er lagt opp til samtale rundt bord i etterkant. Vel møtt!