Vi vil be om at alle undergrupper, tenesteområde osv sender inn ei kort årsmelding der ein skriv litt om kven som er medlemmer i gruppa/ tenesten samt litt om aktivitetar og fokus i 2019.
Les meir
Velkommen til Årsmøte 15. februar kl 16-18
Les meir
Velkommen til Bønnemøte
Kvar torsdag kl. 20.30 er det bønnemøte i Frikyrkja. Velkommen til stillheit, tekstlesing og felles bønn. På slutten av alle møte legg vi opp til forbønn for den som ynskjer det. Vi møtes inne i kyrkjesalen.
Les meir
VELKOMMEN TIL VOLDA FRIKYRKJE
Hold deg oppdatert på det som skjer. Vi har fleire grupper/sider på Facebook.
Les meir
Velkommen til Søndagsskule, Tårnagentar og Tweens i Volda Frikyrkje
Vi har egne samlingar for barn og unge når det er vanlege gudstenester.
Les meir
Velkommen til Bønnemøte
Kvar torsdag kl.20.30-21.30
Les meir
Generasjonsgudstenesta - MØTEPLASS
Gudstjeneste for alle generasjoner og for alle sanser.
Les meir
Facebookside - Volda Frikyrkje Gode bøker
Volda Frikyrkje har oppretta ei Facebookside som heiter Volda Frikyrkje – Gode bøker. Der kan ein dele gode bokopplevingar og tipse andre om gode bøker ein har lest.
Les meir
Nytt frå Husstyre
Husstyre har hatt 2 møter. På fyrste møte blei det laga ei prioritert liste over ting vi ville jobbe med i 2018, i 2019 og kva vi ville utsette til 2020.
Les meir
Synodemøte i 2017 vedtok Frikirkens målplan for 2018 - 2023. Planen skal hjelpe oss å fokusere på dei viktigaste tinga dei neste åra. Det er formulert 3 hovedpunkt: Jesus i kvardagen, Jesus til nye generasjonar og Jesus til nye menneske. Det heng brosjyre i Frikyrkja med meir informasjon, eller så kan ein klikke seg inn på frikirken.no og lese meir.
Les meir
Program
Jan24
Fredagsklulbb 1 - 4
Fredag 24. Januar, 18:00
Jan26
Støyperiet
Søndag 26. Januar, 18:00
Jan28
Gudstenesteteamsamling
Tirsdag 28. Januar, 19:30
Jan29
Open barnehage
Onsdag 29. Januar, 09:30
Jan30
Bønnemøte
Torsdag 30. Januar, 20:30
Jan31
Fredagsklubb 5 +
Fredag 31. Januar, 19:00
Info e-post